Vandringslederna ska locka fler

Det blir ökad satsning på länets vandringsleder. Region Värmland har beslutat att ge 300.000 kronor till Hushållningssällskapet i Värmland för projektet ”Värmland - en vandringsdestination”.

Under kommande två år kan ytterligare 600.000 kronor delas ut i stöd, om projektet går enligt planerna och håller budget. I Värmland finns idag cirka 200 vandringleder och syftet med projektet är bland annat att utveckla vandringsturismen genom företags- och affärsutveckling.