Fler fall av hudcancer i Västra Götaland

Fallen av hudcancer ökar mer i Västra Götalands län, jämfört med övriga Sverige. Det visar en undersökning gjord av forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Den ökning man har har sett av hudcancer sedan början av 1970-talet den fortsätter och den visar ingen tendens att plana av eller minska, säger specialistläkaren Gunilla Wastensson.

Det är på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län som forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tittat närmare på statistiken över hudcancer.

Länets miljömål att inte ha fler fall av hudcancer år 2020, jämfört med år 2000, tycks långt borta.

Fallen av hudcancerformen malignt melanom är fyra gånger så många som på 1970-talet och antalet fall av så kallad skivepitelcancer, som kan börja som små sår på solutsatta ställen, har niofaldigats.

Att statistiken över hudcancerfall är mörkare i Västra Götaland, jämfört med övriga Sverige, tror Gunilla Wastensson delvis beror på västkustbornas livsstil.

– Vi vistas mycket ute och ägnar oss åt mycket båtliv, vi utsätter oss för mycket ultraviolett strålning och så har det varit länge, säger Gunilla Wastensson.