Utbildning bra för arbetslösa

Att snabbt få arbetslösa tillbaka ut i arbete kan få negativa effekter.

På lång sikt ger utbildning ett bättre resultat, visar en studie av samtliga svenskar som blev arbetslösa 1993.

Medan de positiva effekterna visade sig snabbt för arbetslösa i studien som erbjudits sysselsättning så avtog den med tiden.

För de som erbjöds utbildning. Blev det tvärtom. De som gått Ams-kurser under sin arbetslöshet ökade sin konkurrenskraft mer på sikt.