Läkare ångrar yrkesval

Mer än hälften av de blivande narkosläkarna ångrar sitt val av specialitet, visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort.
En trolig orsak är den ansträngande arbetsbelastningen och bristerna i utbildningen. Undersökningen visar också att en femtedel av alla blivande specialistläkare är missnöjda med sin utbildning.