Jordskredsseger i Bhutans första val

Det buddhistiska kungariket Bhutan i Himalaya höll på måndagen sitt första parlamentsval. Två partier ställde upp och det blev en jordskredsseger för Bhutans förenade parti som leds av en USA-utbildad, tidigare premiärminister.

Det var den förre kungen som beslöt att avgå och lämna över styret till en folkvald regering och ett parlament. Hans son har dock fortsatt som statschef.

De båda partierna som ställde upp stöder landets kungahus.

Nästan 80 procent av de drygt 318 000 röstberättigade deltog i valet i Bhutan.