Synskadade kritiserar kommun

Synskadades Riksförbund riktar nu skarp kritik mot Växjö kommun.

Förbundet anser att kommunens handläggare säger nej till alla som ansöker om ledsagare och inte prövar varje ansökan individuellt.

- Människor med grava synskador får avslag och det är fruktansvärt, säger Jan Karlsson.

Jan Karlsson är ordförande för Synskadades riksförbund i Växjö. Jan Karlsson har samlat in svar från flera synskadade som ansökt om att få en ledsagare.

Han har då sett att handläggarnas svar är likadana oberoende av exempelvis hur grav synskadan är. Alla har de fått nej och dessutom använder handläggarna enligt Karlsson färdigformulerade, floskelartade repliker i sina motiveringar.

- Det står t ex att de lutar sig mot ett prejudikat där en person inte fått ledsagare enligt LSS, säger Jan Karlsson.

Jan Karlsson har nu skickat in ett brev till omsorgsförvaltningen där han bett om ett möte med LSS-handläggarna, för att få till en förändring.

- Jag tycker att de är riktigt fega, jag tycker de ska pröva varje ansökan individuellt och sedan kunna stå för sitt beslut, säger Jan Karlsson.

Nyheter Kronoberg

therese.gabrielsson@sr.se