Öresund

Succé för unik sjöbevakningscentral

Mellan sex och åtta olyckor eller incidenter i månaden har undvikits genom att personalen på sjöbevakningscentralen i Öresund, har kunnat ge information och vägledning till fartygen.

Sound VTS, eller service till fartyg som man kan säga att förkortningen betyder, innebär att man från en central i land ger information till fartygen för att underlätta deras navigering genom farvatten men mycket trafik. Det är viktig information för det sker ofta incidenter på Sundet.

- Vi gör en mycket viktig insats idag. Allt tyder på att det är fyra till åtta incidenter per månad som vi hjälper till att avstyra, säger Lennart Andersson som är chef på Sound Öresund.

På Sound Öresund arbetar danska och svenska operatörer tillsammans och övervakar två länders territorialvatten. Det är unikt i världen och mycket tyder nu på att de två länderna kommer att utvidga samarbetet.

I dag täcker övervakningen bara södra Öresund men nu tyder mycket på att de kommer att utökas till att gälla i princip hela Öresund.

- Jag hoppas att vi kan komma igång med planeringen under året och om allt fungerar som vi tror och hoppas så kan vi komma igång 2010, säger Lennart Andersson.