Gotländsk tryffel till Japan

Nu ska den gotländska tryffeln lanseras i Japan. Fyra gotlänningar åker till Tokyo för att undersöka vilka förädlade tryffelprodukter som kan passa den japanska marknaden.

Exportrådet har gjort en marknadsundersökning som visar att marknaden för förädlade tryffelprodukter är mer intressant än för färsk eller frusen tryffel.