VÄSTERVIK

Många anmälningar mot fängelset

På kriminalvårdsanstalten Norra i Västervik, som öppnades för bara några år sen, har under de senaste tolv månaderna de intagna gjort ett 60-tal JO-anmälningar om brister på anstalten. 

Anstaltschef Åsa Lindberg säger att Västerviksfängelset står för hälften av alla JO-anmälningar som gjorts senaste året inom kriminalvårdens östra region, så det är visserligen många anmälningar men samtidigt är det ju bara ett fåtal av dom som lett fram till nån form av Jo-kritik säger Åsa Lindberg till Sveriges Radio Kalmar.

Det här är en realtivt nyöppnad anstalt och vi inte har hittat inarbetade rutiner på alla ställen säger hon. Kalle som är intagen och förtroendevald för de intagna hålelr med om att det fortfarande finns mycket orutin på anstalten och många av de anställda är nya i yrket.