NORRKÖPING

Trafikproblem ger byggstopp vid Ingelsta

Återkommande köer och höga luftföroreningshalter innebär stora trafikproblem vid Ingelsta köpcentrum i Norrköping.

Kommunen kommer därför inte godkänna att det byggs mer i området innan trafiksituationen blir bättre.

Trots att kommunens miljökontor tidigare varnat för att luftföroreningarna vid det planerade köpcentrumet skulle bli för stora, så tog politikerna beslut om att godkänna det hela när det behövdes snabba planer.

Stefan Arrelid var vid denna tid inte ansvarig politiker, men säger ändå att det var ett misstag att inte se över trafiksituationen på ett bättre sätt innan man tillät etableringen. Några nya byggen i området kommer nu inte att godkännas innan man sett över situationen ordentligt.

- Först måste vi lösa de här trafikproblem och öka tillgängligheten för gående och cyklister, och kollektivtrafik också, säger Arrelid.

En lösning för att bli kvitt det akuta problemet med köer och luftföroreningar i området är att leda om trafiken, något som kommunen hoppas mycket på. Fordon som kommer från östra sidan av staden ska istället för att köra hela Ståthögarleden fram till E4:an ledas via Malmgatan och Järngatan, på så sätt slipper de passera förbi området kring Sandbyhovsrondellen där de största problemen finns idag.

- Till hösten hoppas jag att det ska vara klart, säger Stefan Arrelid avslutningsvis.

Pelle Zettersten/Marie-Louise Kristensson
pelle.zettersten@sr.se