LRF vill att postlådeflytt utreds

Lantbruksorganisationen LRF ska begära att Post- och Telestyrelsen, PTS, utreder om Postens flytt av postlådor på öns landsbygd är laglig.

LRF vill också att Gotlandspress redovisar hur det gick till när de beslutade att tidningen ska lämnas i de nya postlådorna, som kan ligga upp till en kilometer från bostaden.

Dessutom ska LRF be Vägverket att se över om de nya ansamlingarna av postlådor följer trafiksäkerhetsreglerna.

Det här beslutade LRF Gotlands årsstämma efter en motion från lokalavdelningen i Källunge-Vallstena.

Styrelsen för LRF föreslog att de ska verka för fortsatt bra postservice på landsbygden men stämman ville alltså gå längre än så och sa ja till motionen.