Barn misshandlas trots förbud

I Blekinge gjordes över hundra anmälningar om barnmisshandel förra året. Nivån när det gäller barnmisshandel i länet har varit relativt jämn under 2000-talet.

I många andra län görs betydligt fler anmälningar om barnmisshandel än i Blekinge. Bara i Västerbotten och Norrlands län gjordes det färre anmälningar om barnmisshandel än i Blekinge förra året. Detta i förhållande till folkmängden.

Men statsistiken är osäker. Mörkertalet uppskattas vara mycket stort när det gäller just barnmisshandel.

Alla slags familjer
Inom barn- och skolhälsovården i Blekinge är man väl medveten om att barnmisshandel är något som fortfarande förekommer trots det snart trettio år gamla förbudet.

– Vi ser att det förekommer. Enligt min erfarenhet är det också så att det förekommer i alla slags familjer. Det kan hända vem som helst oavsett social klass, säger Monica Brink som är skolsköterska på Nättrabyskolan i Karlskrona och har även erfarenhet från flera skolor.

Svårt att upptäcka
Alla som jobbar med barn och ungdomar har skyldighet att anmäla om man misstänker att ett barn far illa hemma. På Nättrabyskolan handlar det exempelvis om ett par anmälningar varje läsår.

Men det är inte alltid lätt att upptäcka. Barnen berättar sällan rakt ut att de blir misshandlade hemma.

– Jag tror att det finns ett stort mörkertal, säger Johanna Tell som är samordnare för barnhälsovården i Blekinge

Therese Jacobson
therese.jacobson@se