Skövde

Genuspedagog sägs upp - skolor får klara jämställdheten själva

Skövde kommun var först i Västsverige med att anställa en kommunal genuspedagog, men nu har kommunen sagt upp det uppdraget. Skolchefen Ann-Sofie Rundberg säger att det nu istället är upp till de olika skolornas rektorer att anlita genuspedagog, det ska inte styras av kommunen.

- Det behöver inte vara en central funktion. Jag utgår i från att det finns en levande diskussion om pojkar och flickor i skolorna ändå, säger Anns-Sofie Rundberg.

Skövde kommun har valt att ta bort centrala uppdrag, som till exempel genuspedagogen, och istället ska ansvaret för det ligga ute på enheterna, där varje rektorern får avgöra vad de vill satsa på.

Den person det handlar om, som har varit anställd som genuspedagog i Skövde på 20%, är Christina Nettelbladh Malm.

Idag är hon tjänstledig från kommunen, och när skolorna hör av sig och vill att hon ska komma och prata om jämställdhet gör hon det i privat regi istället.

- Det blir dyrare för varje enhet i skolan vilket gör att de måste prioritera det här och det är det inte alla rektorer som gör, säger Christina Nettelbladh Malm.