Solna

Blodhantering ses över vid Karolinska

Karolinska universitetetssjukhuset har startat ett nytt projekt där sjukhuset ska se över om det blod som lämnats in av blodgivare används på rätt sätt.

En av orsakerna till projektet är att det inför storhelger ofta är dåligt med blod i lagren eftersom det är svårt att planera hur mycket blod som förväntas gå åt under helgen.

– Det vi pratar om nu är hur vi använder blod till de svårt skadade patienterna, så tillsammans med traumaenheten där man tar han om de mest svårt skadade patienterna här i Stockholm, så tittar vi över hur mycket blod vi har använt och hur har vi använt olika kombinationer av blodpreparat, säger Agneta Wikman som är överläkare.

Karolinska universitetssjukhuset i Solna håller på att allt mer bli specialiserat på att ta hand om traumapatienter, eller svårt skadade patienter. Det har lett till att trycket på blodcentralen där har ökat mycket.

Eftersom det är svårt att planera för hur många svårt skadade patienter som kommer till sjukhuset under en långhelg är det den gruppen som gör det svårt att planera för hur mycket blod som går åt.

Det är därför som sjukhuset ska se över om det går att ta fram olika paket med blod som kan användas i olika stadier av vården vilket i sin tur gör att blodet används på ett effektivare sätt.

– Tittar man över vad det är man vill nå och mäter effekter så kan man nog förbättra många delar, men jag tror inte det används ineffektivt idag, men jag tror ändå det finns förbättringsmöjligheter för att förbättra för patienterna, säger Agneta Wikman.

En av många blodgivare som lämnar blod på Karolinska universitetssjukhusets blodcentral är Hoschang Taha.

– Jag tycker det är mänskligt att lämna blod och eftersom jag kan göra det och har möjlighet, så då har jag valt att göra det. Det räddar liv framför allt, säger Hoschang Taha.