Eskilstuna

Ridskola läcker övergödande kväve

Kväveläckage från ridskolan och stallarna i Vilsta i Eskilstuna hotar att förorena vattnet i Eskilstunaån. Enligt kommunen klarar inte nuvarande hagar och växter ta hand kvävet och därfär får vare sig ridskolan eller herrgården utöka verksamheten.

Enligt kommunen kan heller inte en ny detaljplan för området tas fram förrän de här och en rad andra problem är lösta. En fråga som därför nu blir aktuell är var ridskoleverksamheten i framtiden ska bedrivas i Eskilstuna.

Bakgrunden till att området nu planläggs är planer på att friköpa mark i området där campingen finns. Stallen med ridskolan och vägförsörjningen i Vilsta i Eskilstuna är så komplicerade frågor så att de inte kan lösas med en traditionell detaljplan, skriver tjänstemännen i en skrivelse till politikerna.

Enligt kommunen saknas bra vägar för tunga transporter området där hästanläggningen och herrgården finns.