Bostadsbrist i Kiruna

Bostadsbristen i Kiruna gör att studenter tvingas dela flera personer på ett litet studentrum. En ohållbar situation som är förödande för Kiruna som studentstad. Det anser studentsektionen där Christopher Storm är ordförande. Han ser risken att studenter kommer att välja bort att plugga i Kiruna.