Västernorrland

Contortatall kan bli sågvirke

Contorta klarar lagring bra visar en ny studie, det är Skogsbolaget SCA som har lagrat stockar av contortatall ute på en timmerplan under sommaren och funnit att det går mycket bra att ha den liggande i travar, utan att det blir skador.

Försöken är banbrytande, berättar forskaren Maria Jonsson, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som ledde studien.

Contortatallen började planteras i framför allt norra Sverige för drygt 30 år sedan, importerad från Canada. I dag är tre procent av Sveriges skogar contorta. Den är mycket snabbväxande och har fått ta kritik för att inte passa in här, men nu sträcker den på sig mot alla odds.

Industrin tar den än så länge som massaved och energi, men om 10-15 år planerar skogsföretagen att såga till paneler för snickerier. Då måste den även tåla att lagras och det är nu bevisat. 

Kvaliten på stockarna visade sig vara bra efter de tio veckorna utomhus.