Potatisen en besprutad knöl

Potatisen är den mest besprutade grödan i Sverige. Det hävdar Naturskyddsföreningen i en ny rapport.

95 ton bekämpningsmedel släpps varje år ut i markerna på grund av potatisodlingarna.

I genomsnitt besprutas en konventionellt odlad potatisplanta i Sverige 7,5 gånger. Den sprutas mot insekter, ogräs och framförallt mot svampsjukdomen bladmögel.

Men enligt Jan Engström potatisodlare i länet så besprutas potatisen betydligt färre gånger här i länet.

- I Jämtland så besprutar odlarna 2-3 gånger per säsong, framförallt mot bladmögel om det blir skadeinsekter kan det bli ytterligare besprutningar men inte så många gånger som i södra Sverige. Naturskyddsföreningens siffror är mer relevanta för södra delan av landet, säger Jan Engström.