Skolor hotas av nedläggning

Flera skolor kommer att tvingas lägga ner i Dalarna under de närmaste åren. En utredning som Region Dalarna har gjort visar att antalet elever minskar med flera tusen fram till år 2015.

- Det blir färre klasser och färre elever. På sikt kommer det också att bli färre som kommer ut i arbetslivet säger, Ann-Christine Jonell, utvecklingschef på Region Dalarna.

Varje gång en skola ringer ut för gott och hotas av nedläggning någonstans i länet blir så protesterar föräldrar och elever. Det kommer att hända allt oftare, för om sju år kommer det att vara 12 procent färre elever i Dalarnas grundskolor och 39 procent färre i gymnasiet.
– Någonstans så går gränsen för hur små skolor kan vara. Men det kan också betyda att man väljer att behålla byskolorna och lägga ner i tätorten. Det beror på var folk kommer att bo, säger Ann-Christine Jonell.