Lungsjukdomen KOL kostar patienten mycket lidande och samhället pengar

Vårdbehovet och samhällets kostnader för patienter som har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, kan vara väldigt stort vid livets slut. Kostnaden och hur vården har fungerat ska nu undersökas närmare.

En av forskarna bakom studien är samhällsekonomen Sven-Arne Jansson från Umeå som tittar på dokumenterade dödsfall i norra Sverige.

Sven-Arne Jansson har sett att de flesta som avlidit med KOL som primär orsak varit över 60 år och att vårdbehovet vid livets slut varit stort och att kostnaderna för den här sjukdomen i livets slutskede är väldigt stora.

Fakta; KOL är en permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion.