Landstinget nysatsar på hyrläkare

Landstinget Sörmland gör ett nytt försök att få ner kostnaderna för stafettläkare genom nya centrala avtal med en rad bemanningsföretag. Priset är uppgjort på förhand i avtalet. Enligt landstingets upphandlingsansvariga, Gun Sävhammar, så är det just att försöka pressa kostnaderna som är det viktiga med upphandlingen.

Läkarbemanningsföretagen har alltså fått lämna in anbud till landstinget om hur mycket en läkare kostar per dag, per vecka eller jourpass för olika specialiteter. Det efter att först ha uppfyllt dom krav landstinget ställt, som till exempel att läkarna är testade mot resistenta bakterier.

Före upphandlingen gjorde verksamheterna själva upp med dom olika företagen och priserna kunde då variera betydligt.

Det ingångna avtalet gäller nu i två år, men bemanningsföretagen har rätt att justera priserna efter bara ett år efter ett på förhand uppgjort index.

Egentligen strävar ju landstinget mot att inte behöva använda sig av stafettläkare över huvud taget. Men avtalet ska inte ses som ett tecken på att landstinget gett upp. Menar Gun Sävhammar.

– Jag tror inte det. Personal och divisionsledning arbetar ju vidare på sitt håll med att försöka rekrytera. Det här är en lösning undertiden, tills vi får tag på ordinarie läkare, säger Gun Sävhammar.

Reino Helin
reino.helin@sr.se