Uppsala

Avhopp från särskolan ökar

Allt fler föräldrar till barn i Uppsalas särskolor väljer att skriva ut sina barn från verksamheten. Sedan 2005 har antalet avhopp mer än fördubblats och kommunen står frågande till förändringen.

Lena Hjalmarsson Berg tar in och skriver ut elever vid särskolan i Uppsala:

- Jag tycker att det är en ökning som är anmärkningsvärd. Så jag känner att jag måste följa upp det här och se orsaken till det här. Är det elevens initiativ, är det föräldrarnas initiativ, eller är det skolans intitiativ som är orsaken till det här. Eller är det så att eleven har blivit inskriven i särskolan under fel premisser, att det inte handlar om en utvecklingsstörning. Jag kan tänka mig att det är så i något eller några fall, men jag har svårt att tänka mig att det är orsaken för alla utskrivningarna, säger Lena Hjalmarsson Berg.

Uppsala har i snitt 400 särskole-elever, vilket enligt Lena Hjalmarsson Berg motsvarar det procent-tal av befolkningen som man beräknar vara i behov av den skolfomen.

Och det är föräldrarnas beslut att låta barnet gå där eller inte. I Uppsala, de senaste åren, ser man nu en markant ökning av antalet utträden från särskolan på föräldrars begäran. År 2005 var det 5 som slutade, 2006 10 och 2007 13. Och ytterligare två avhopp har skett under det här årets två första månader.

- Om det är så att de fortfarande kan bedömas ha en utvecklingsstörning då har de ju uppenbara svårigheter i den vanliga skolan och i det vanliga gymnasiet. Jag är alltså rädd för att de som inte går kvar i särskolan, där de kan få hjälp och adekvat stöd, att de hamnar i den vanliga utbildningen där man inte får stöd, för det kan man inte få, säger Lena Hjalmarsson Berg.

Särskolechefen i Uppsala kommun Ulf Gustin är medveten om utvecklingen och är dessutom angelägen om att se vad som händer med de föredetta särskole-elever som nu går i den vanliga grund- och särskolan:

- Det finns ju en risk för att några barn skrivits ut från särskolan utan att man fullt tänkt igenom vilket stöd man får och hur den fortsatta skolgången kommer att se ut. Så det behöver vi följa upp, säger särskolechefen i Uppsala kommun Ulf Gustin.

Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se