Ung på landsbygden får oförtjänst stämpel

Unga som stannar kvar på sin hemort klassas som initiativlösa. Medan de som flyttar till storstäderna betraktas som ”normala” och ”moderna”. Lotta Svensson, forskare vid Linköpings Universitet, har i en avhandling kommit fram till att det är en oroväckande vedertagen attityd.