Halland

Svårt hitta jobb för ungdomstjänst

Allt fler ungdomar i Hallands län döms till ungdomstjänst, men kmmunerna har svårt att hitta arbete åt dem. En anledning är att arbetsgivare drar sig för att ta emot dömda ungdomar.

Förra året gjordes en lagändring med syfte att färre ungdomar ska dömas till böter och ungdomsvård, utan i stället ska kunna arbeta av sitt straff.

Men många kommuner har nu stora problem med att hitta lämpliga arbetsplatser till de som ska göra ungdomstjänst.

Louise Pärsén, socialsekreterare i Halmstad kommun, försöker hitta arbetsplatser åt de här ungdomarna. Enligt henne drar sig många företag för att ta emot dömda ungdomar.