Svårt att få lärlingsplats i byggbranchen

Många bygglärlingar går arbetslösa i länet, trots att branschen går på högtryck. Enligt arbetsförmedlingen är det ungefär 150 personer som går ut byggutbildningar i Örebro län varje år. Innan de kan få ett fullbetalt jobb måste eleverna gå som lärlingar i minst 2 år.

Fackförbundet Byggnads tror att bristen på lärlingsplatser främst beror på att utbildningarna satsar på fel inriktningar, alldeles för många utbildas till snickare och för få blir till exempel murare och betongarbetare.