Säkrare räddningsarbete med ny mobilfunktion

För att underlätta räddnings- och röjningsarbetet efter bland annat de allt vanligare stormarna, bör viktiga personer få bättre möjligheter att använda mobiltelefonätet. Det anser Post och Telestyrelsen och föreslår en så kallad prioritetsfunktion i mobilnäten.

Post- och telestyrelsen vill säkra samhällsviktiga funktioner genom att ge nyckelpersoner mobiltelefoner som kan använda flera operatörers nät, så kallad nationell krisroamning, och som i ett hårt belastat mobilnät får förtur.

Nu kommer det att dröja innan ett sådant här kristelefonsystem kan införas. Först ska regeringen ta ställning till Post- och telestyrelsens förslag, sen tar det bortåt ett och ett halvt år efter ett beslut innan systemet är infört, säger Eva Ekenberg på Post- och telestyrelsen till P4 Halland.