Taktik viktig inför ändrade högskoleregler

”Välj efter dina intressen” -  det rådet gav många studievägledare niondeklassarna inför gymnasievalet i januari.

Men den som följde rådet riskerar att gå miste om ett framtida drömjobb.

Orsaken är att antagningsreglerna till högskolan snart ändras.

Från och med år 2010 delas de som söker till högskolan in i två grupper.

I en grupp hamnar de som söker direkt på gymnasiebetygen, och i den andra gruppen - där det finns betydligt färre platser att konkurrera om - hamnar de som väljer att läsa in ämnen eller upp betyg på KomVux.

Dessutom har man infört meritpoäng, vilket innebär att högre studier i språk och matematik på gymnasiet premieras med extra poäng och ger eleven ett försprång vid en framtida ansökan på högskolan.

Rudolf Jacobsson, studievägledare på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, är kritisk till det nya systemet. Han menar att det drabbar dem som inte är så studiemotiverade redan på högstadiet:

- Den stora försämringen är för de som behörighetsläser. Man talar om det livslånga lärandet. Var tog det vägen? Men det gäller också de som av någon anledning behöver läsa upp betygen.

- Det är ju så när man är ung att man befinner sig i olika stadier och situationer. Man kan ha haft det jobbigt hemma och haft olika problem. De hamnar också i den lilla urvalsrguppen, säger Rudolf Jacobsson till P4 Västmanland.

Han säger också att den ökade pressen på eleverna märks tydligt. Ett exempel är att föräldrar till elever i årskurs åtta hör av sig till honom för att deras barn ska kunna lägga upp bästa möjliga strategi för framtiden.

Niondeklassarna Madelene Olsson, Hanna Fogbring och Shahima Shakur i Västerås vet alla tre vad de vill bli i framtiden och tyckte därför att det var lätt att välja gymnasieinriktning.

Men de säger till P4 Västmanland att de har många klasskamrater som känner av den ökade pressen.