LTU inte intresserat av sammanslagning

Det finns inga planer att långsiktigt slå samman universiteten i Luleå och Umeå. Det konstaterar universitetsdirektören på Luleås tekniska universitet, Staffan Sarbäck, apropå den starka sammanslagningstrend som sveper över Högskolesverige för närvarande.

Det är regeringen som anser att Sverige, för att kunna stå sig bättre i den internationella kunkurrensen i framtiden bör ha färre men större universitet och högskolor än nu. Nyligen gav därför regeringen också besked om ytterligare miljoner som smörjmedel till den här omdaningen av Högskolesverige.

Fördjupade samarbeten finns redan på flera håll i landet - och längre än så vill åtminstone inte ledningen för Luleås tekniska universitet gå när det gäller den samverkan som finns idag med universitetet i Umeå.

- Här är det då lite andra premisser, vi har idag inte sett två stora universitet som diskuterar ett samgående. Och vi är ju de facto två universitet här, säger Staffan Sarbäck om syftar då på det existerande samarbetet mellan Umeå och Luleå.

Nej, någon sammanslagning på sikt med den partner som man idag endast samarbetar med - Umeås universitet - är än så länge absolut ingenting som diskuteras inom universitetsledningen i Luleå idag.

Samtidigt så är samgåenden något som är på gång på andra håll i landet. Ledningarna för Kalmar högskola och Växjö universitet har nyligen bestämt sig för att ansöka hos regeringen om att få slå ihop deras lärosäten. Örebro universitet och Mälardalens högskola utreder förutsättningarna för att bilda ett slags Svealands universitet där även lärosätena i Dalarna, Gävle och Karlstad är inbjudna att vara med i planeringen. Och skulle samtliga av de fem lärosätena gå samman - ja, då skulle det helt rita om den svenska högskolekartan med sina 50 000 studenter.

Förändringen till större och starkare universitet och högskolor behövs, menar vissa, för att klara den allt tuffare konkurrensen om studenter, forskningspengar och forskningsresultat på den internationella arenan.

Universitetsdirektören i Luleå, Staffan Sarbäck hör till de som framför allt framhåller en annan, ”parallell” väg framåt: är man liten behöver man inrikta sig tydligare på det man är speciellt duktig på - och det är precis vad Luleås tekniska universitet just nu gör med sin tydliga tekniska profil i alltifrån gruvmiljö och avfallsfrågor till exempelvis ämnesöverskridandeforskning i psykosocial säkerhet och datasäkerhet.

Och just det ”tänket” menar Staffan Sarbäck stöds av hur industriföreträdare resonerar.

- Det är ju inte kanske så att det bästa för Sveriges utveckling och samhälllets utveckling och industrins utveckling är att vi har sex stycken Uppsala utspridda i landet som ägnar sig åt samma sak. Utan det kanske just är den här profileringen och mångfalden som är intressant i sammanhanget, säger Staffan Sarbäck.