Uppsala

Medel till högre utbilning kan omfördelas

Uppsala universitet kan komma att missgynnas av en ny utredning som gjorts av regeringen. Man vill se ett nytt system för hur statens pengar ska födelas till landets högskolor och universitet, skriver Upsala Nya Tidning. Breda universitet som Uppsala och Lund kommer att drabbas negativt och smala som Kungliga Tekniska Högskolan gynnas, menar en del företrädare för universitet i Uppsala.