Fantomsmärtor kan speglas bort

Många som får en kroppsdel amputerad upplever ändå smärta i den förlorade kroppsdelen, ofta som en ihållande kramp. Vad sådana här fantomsmärtor beror på förstår man ännu inte helt. Men nu beskrivs i en studie en ny metod att lindra dem, eller bota dem helt.

Metoden bygger på våra spegelneuroner i hjärnan, nervceller som inte bara aktiveras när vi gör en rörelse, utan även när vi ser andra göra samma rörelse.

Spegelbox lurar hjärnan
Den amerikanska psykologiprofessorn VS Ramachandran och hans kolleger lät personer som saknade ena handen stoppa in den hand de hade kvar i en specialbyggd låda med speglar, som gav illusionen av att de hade två händer.
När en andra person masserade deras hand, kände försökspersonerna massagen även i den försvunna handen och hos flera försvann fantomsmärtorna.

(New Scientist)