Borås

Allt fler köper gravskötseln

Allt fler köper gravskötseln och i Borås pågår just nu en kampanj för att ännu fler ska köpa vården av sina gravar.
- Kampanjen har rönt stort intresse, säger Charlott Elisson som är informationsavarig i Svenska Kyrkan i Borås

I dag sköter Kyrkogårdsförvaltningen ca 7 000 gravar, eller ungefär 40 procent av gravarna i Borås. För drygt 500 blir det en grundskötsel med plantering. Kyrkan kan dock tänka sig att öka den procentsiffran rejält, det finns det resurser till.

Priset för att låta Svenska kyrkan sköta en gravplats varierar beroende hur man vill att graven ska skötas. En grav utan plantering kostar drygt 300 kronor om året att få omskött. Är det en plantering där man vill ha en vår och en sommarplantering så blir det drygt 500 om året. Sedan kan man lägga till för vattning, speciella växter, en blomma på högtiddagar eller annat. Det går helt enkelt att designa skötseln av graven på sitt eget sätt.

Svenska Kyrkans kampanj startade i slutet av februari. Reklam på bland annat bussarna i stan uppmanar till att låta kyrkan sköta gravarna.