Myror äldsta jordbrukarna

Människan började odla jorden för runt 10 000 år sen, men myror har idkat jordbruk i 50 miljoner år enligt nya genstudier av amerikanska forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Washington.

För 25 miljoner år sen hade ett flertal olika sätt att odla mat uppstått hos myror, till exempel bladskärarmyrornas svampodling på insamlade löv. Bara tre andra djurarter odlar sin mat förutom myror, nämligen barkborrar, termiter och människor.

(Proceedings of the National Academy of Science)