Bilprovningen förlorar monopolet?

Svensk bilprovning kan förlora sitt monopol - och det kan ge fler än dubbelt så många platser att besiktiga bilen på.
Det menar Sören Karlsson som är platschef på bilprovningen i Borås.

Fler stationer kommer enligt Sören karlsson också att betyda fler jobb och bättre miljö, eftersom många får närmare till just sin station.

- Men riskerna är att man inte vet hur kvalitén påverkas och att konkurrensen kan leda till en prishöjning, säger han.