Stora kostnader för Kol-patienters vård

Vårdbehovet och samhällets kostnader för patienter som har KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom kan vara väldigt stort vid livets slut. Hur vården har fungerat för patienterna, och hur mycket den kostat för samhället, undersöks nu i en ny studie.

KOL är en permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit) förenad med ständiga andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion. Samhällsekonomen Sven-Arne Jansson från Umeå är en av forskarna i studien, och han granskar dokumenterade dödsfall i länet och övriga norrlandslän.

– Jag håller på med en mortalitetsstudie i KOL. Jag tittar på vilket vårdbehov de här patienterna har i livets slutskede. Jag går bakåt två år från dödsdagen för att se hur mycket sjukhusvård patienten haft, vilka läkemedel de använt de två sista åren i livet och utifrån det så kan man räkna ut en samhällsekonomisk kostnad. Vad kostnaden är i livets slutskede, det säger Sven-Arne Jansson till P4 Västerbotten.

Fler läns dödsfall undersöks
I länet är det drygt 100 konstaterade dödsfall som Sven-Arne Jansson granskar närmare.

– Knappt 100 i Västerbottens län och det är de som avlidit i KOL under två år.

Sven-Arne Jansson studerar journaler i arkivrum vid lungklinikens mottagning på Norrlands universitetsjukhus i Umeå och det som intresserar honom är journaler över de patienter som under 2003 och 2004 avlidit med diagnosen KOL.

När Sven-Arne Jansson är klar med granskningen i Västerbottens län så åker han vidare till Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Men studien omfattar även andra landsting i södra Sverige.

Stort vårdbehov de sista åren
Mortalitetsstudien ska vara klar om några år, men redan nu så har Sven-Arne Jansson sett att de flesta som avlidit med KOL som primär orsak varit över 60 år och att vårdbehovet vid livets slut varit stort.

– Det man kan se är att de här patienterna har ett väldigt stort vårdbehov de två sista åren i livet. Otroligt många hospilatiseringar, syrgas och de har dessutom många andra sjukdomar samtidigt också.

Kostnaden är ju naturligvis mycket höga i livets slutskede för den här sjukdomen, det avslutar Sven-Arne Jansson forskare och samhällsekonom från Umeå men som har sin tjänst vid Karolinska institutet i Stockholm.

Mortalitetsstudien genomförs i lobbyföretagets Origos regi, med experter inom lungmedicin, olika patientföreningar och Apoteksbolaget.

Reporter Inga Korsbäck