Asso Zand ny (mp)-ordförande

Asso Zand är ny ordförande för Miljöpartiet i Värmland.
Det beslutades på partiets årsmöte nyligen, där även en ny styrelse valdes. Asso Zand är kommunpolitiker i Karlstad.