Äldre personer kartläggs i Karlshamn

I Karlshamn ska kommunen kartlägga hur personer över åttio år har det.

Man vet sedan tidigare att de flesta i den här gruppen klarar sig utan hemtjänst och nu ska man undersöka närmare hur.

Bland annat så kommer de äldre att få svara på enkäter. Dessutom så kommer 200 personer att få hembesök av projektledaren Eva Svensson, skriver Sydöstran.

Tanken är att svaren ska fungera som underlag till beslut som politikerna fattar.