Restaurang får böta för hög musik

Miljööverdomstolen dömer före detta restaurangen Blå Bar intill S:t Lars ruin i Visby att betala 50 000 kronor för att ha spelat för hög musik.

Förra året dömdes restaurangen i Miljödomstolen till att betala 25 000 kronor i böter. Det tyckte kommunen var för lågt och överklagade alltså i Miljöverdomstolen som gav kommunen rätt.

Restaurangen Blå Bar har vid upprepade tillfällen fått klagomål från grannar som blivit störda av musiken. Ljudkontroller har också visat att ljudnivåerna överskridits.