Vittsjö

Morfar och mormor i skolan

Många skolor säger att det finns för få vuxna i skolvärlden. En del skolor har löst problemet med en skolmorfar, eller mormor. Så har man gjort i till exempel Vittsjö.

På Vittsjö skola har man tre klassmorfädrer som två eller tre dagar finns på plats för barnen.

- Som klassmorfar får du möjlighet att hjälpa barnen. Om det finns en vuxen i klassen och flera barn räcker upp handen så kan man inte hjälpa alla. Då kan vi hjälpa till, säger Bosse Lohmen som har varit klassmorfar i fyra år.

- Han får inte betalt men han gör det för att han tycker att det är roligt och det tycker vi också, säger Jenny som går i klass 4A och har Bosse som klassmorfar

Vittsjö skolas morfädrer är alla pensionärer och ställer upp gratis för barnen. Allt de får igen av uppskattning, både från barnen och övrig personal på skolan är lön nog tycker de. Och detta trots att de finns med - överallt.

- Vi finns på rasterna och luncherna och det är positivt att vi kan lösa de små konflikter som uppkommer på rasterna, säger Jörgen Larsson som är skolmorfar i Vittsjö.