Ökning av busstrafik mest i starka stråk

Länstrafiken i Sörmland får ett blandat betyg av resenärerna. En majoritet är nöjda, men många har synpunkter. Det är viktigt för länstrafiken att ta fasta på om man vill att bussresandet ska öka, samtidigt som Göran Gullbrand, områdeschef på länstrafiken Sörmland, menar att få resenärer är direkt missnöjda.

Enligt länstrafiken så är 66 procent av resenärerna nöjda med länstrafikens service. Bara få är direkt missnöjda, men en hel del ger betyget varken bra eller dåligt.

Länstrafiken vill öka trafiken ta marknadsandelar och Göran Gullbrand tror att ökningen i första hand kommer att ske i särskilda starka står exempelvis mot Södertälje och Stockholm, medan trafiken kanske inte kommer att öka lika mycket på landsbygden utanför stråken.

– Jag tror att vi kommer att se en fokusering på de stora starka stråken, men exakt hur framtiden kommer att se ut det vet vi inte idag. Men de flesta är nog överens om att tillväxten kommer att ske i de starka stråken, säger Göran Gullbrand.

Katarina Larsson
katarina.larsson@sr.se