Kramfors

Brottsligheten minskar i Kramfors

Antalet våldsbrott minskar i Kramfors. Minskningen är 5,6 % och Kramfors är den enda kommunen i länet där anmälningarna av våldsbrott minskar. Det är BRÅ, brottsförebyggande rådet, som för statistik över antal anmälda brott. Övriga kommuner i länet brottas med en ökning störst ökning hade Ånge.