jämtlands län

41 miljoner i lån till investeringar i länet

Norrlandsfonden lånade under förra året ut 41 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion hos jämtländska företag.

Det är en ökning med 10 procent från föregående år.

Ett exempel i Jämtland är Hotell Fjällgården i Tänndalen där pengar från Norrlandsfonden möjliggjort investeringar i utrustning, upprustning och personal.