Post och Telestyrelsen vill införa kristelefon

För att underlätta räddnings- och röjningsarbetet efter bland annat de allt vanligare stormarna, bör viktiga personer få bättre möjligheter att använda mobiltelefonätet. Det anser Post och Telestyrelsen och föreslår en så kallad prioritetsfunktion i mobilnäten.

Det innebär att mobiltelefoner kan använda flera operatörers nät och får förtur i ett hårt belastat mobilnät.

Innan ett sådant här kristelefonsystem kan införas måste regeringen ta ställning till förslaget, säger Eva Ekenberg på Post- och telestyrelsen till SR Halland.