Sundsvall

Grovsaneringen avslutad

Nu har grovsaneringen av stränderna avslutats efter det största oljeutsläppet i Sundsvall på 40 år. Hela helgen har stränder på Alnö och i Nyhamn sanerats, men allt går inte att få bort, det finns olja på stenar och bundet i isen som inte går att sanera.

Enligt Lena Eriksson biträdande miljöchef på sundsvalls kommun kan det dröja innan stränderna är rena.

– Sundsvallsborna kommer att få dras med kletiga stränder ett tag, tillslut kommer det att sköljas bort och dunsta men det kan dröja ett tag.