Detaljplan för Skogstorp ställs ut

Planerna på att bygga bostäder på marken där sågverket i Skogstorp i Eskilstuna tidigare låg fortsätter. Ett förslag till detaljplan finns och kommer att ställas ut för granskning i april och maj, då allmänheten får möjlighet att titta på förslaget.

Syftet med planen är att bygga 80 bostäder på det gamla sågverksområdet, framförallt småhus.

Innan det kan bli aktuellt att bygga på området så måste det förorenade området saneras.