Elstängsel mot honungssugna björnar

Norska biodlare i framförallt grannfylket Hedmark har problem med björnar som kommer över gränsen från Sverige.

Tre av fyra tillfrågade biodlare berättar om björn vid de egna bikuporna minst en gång. Nu i vår ska elstängsel sättas upp för att hålla de honungssugna djuren borta från bikuporna. De är av samma typ som man normalt använder för att skydda får mot vargar. I Hedmark finns 220 biodlare.