Västernorrland

För varma kyldiskar i länet

Anmärkningsvärt många kyldiskar i butikerna i Västernorrland håller för höga temperaturer. Speciellt gäller det extra känsliga varor, visar en undersökning om kylförvaring och märkning som länsstyrelsen gjort.

Tillsammans med ett antal kommuner lät länsstyrelsen i höstas analysera 539 prover på rå köttfärs, grillad kyckling och ätfärdiga matsallader i 83 butiker i länet.

De mikrobiologiska resultaten var överlag bra. Inga sjukdomsframkallande bakterier hittades.

Däremot höll anmärkningsvärt många kyldiskar för höga temperaturer, konstaterar länsstyrelsen. Särskilt vanligt var det att extra känsliga varor, som ska förvaras i högst plus fyra grader, låg i betydligt varmare kyldiskar.

Dessutom upptäcktes fall där den angivna hållbarhetstiden på grillad kyckling var väldigt lång, ända upp till tio dagar. Branschen rekommenderar själv tre dagar.

Även om analyserna inte visade på några hälsovådliga bakteriehalter i de undersökta livsmedlen, var antalet bakterier i köttfärs ändå stort. Det i kombination med för varma kyldiskar gör enligt länsstyrelsen att hanteringen av köttfärs i många fall måste bli bättre.

Det förekom också brister i många butikers märkning av livsmedel. Det visar enligt länsstyrelsen att butikernas egenkontroll inte fungerar.