Rekordhög utlåning till företag i Norrland

Norrlandsfonden har beviljat 263 miljoner kronor till nyetablering, utveckling och expansion i norrländska företag under 2007. 64 miljoner gick till Norrbottens län. En rekordhög utlåningsnivå det skriver Norrlandsfonden i ett pressmeddelande.

Finansiering i form av topplån, konvertibla skuldebrev eller borgen beviljades till 131 företag. Utlåningen beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv för cirka 1,5 miljarder kronor.