Skåne

Det har blivit lugnare och tryggare

I skånepolisens senaste trygghetsmätning visar det sig att i länet som helhet har problemen med missbruk och störningar utomhus minskat sedan den senaste mätningen i augusti förra året.

I mer detalj ser polisen positivt på utvecklingen i södra innerstaden i Malmö, den negativa trenden då det gäller ordningsproblemen är bruten, det är inte lika stökigt längre och färre brott inträffar i området.