Mul och klövsjuka under kontroll

Många av restriktionerna kring mul- och klövsjukan kan komma att tas bort sedan Storbritanniens premiärminister Tony Blair i veckan meddelade att man börjar få kontroll på smittan på de brittiska öarna.
En direkt följd i Sverige av att smittan nu tycks vara under kontroll i England och även i resten av Europa blir att de svenska bönderna nu slipper att söka tillstånd hos länstyrelsen för djurtransporter. I fortsättningen ska det räcka med att de som vanligt bara anmäler att en djurtransport ska ske.