Arbetsmiljöverket

Ställer krav på service för vuxna

Arbetsmiljöverket ställer ett par krav på ledningen vid Smitterbergsvägen 20 i Klintehamn - en bostad med särskild service för vuxna.

Ledningen ska tillsammans med de anställda undersöka arbetsmiljön i arbetet med brukarna och bedöma arbetsmiljöriskerna för de anställda. Det gäller både fysiska, ergonomiska och psykiska/sociala arbetsförhållanden.

De åtgärder som behövs ska genomföras och det som inte åtgärdas direkt ska finnas i en skriftlig handlingsplan.

Före den 30 maj vill Arbetsmiljöverket att ledningen för Smitterbergsvägen 20 återkommer och redovisar hur kraven uppfyllts.